Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Aug 28, 2020

Norrbotten behöver anställa till 51 000 jobb till år 2030. Men vi blir färre, inte fler. Därmed har vi inte råd att slarva bort den kompetens som finns.

Dusanka Catak leder ett projekt som ska lösa knäckfrågan kompetensförsörjning. Hon har utvecklat en metod för validering.

- Det är nyckelverktyget. Vi kan få kompetensförsörjning i ett helt annat tempo.

I programmet berättar hon om sin metod, förklarar varför validering är så viktigt och om de personliga erfarenheter som fått henne att brinna för frågan.