Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Mar 3, 2021

Våren 2020 vände coronapandemin allt upp och ned. Alla har behövt ställa om och digitaliseringen har fått raketbränsle.

Hur har det första året med pandemin varit? Vad kan vi lära oss av detta? Vilka möjligheter kan det här innebära för vårt län i framtiden? Detta avsnitt av Let’s talk bjuder på erfarenheter och perspektiv från:

Fredrika Johansson, Kulturcentrum Ebeneser
Anders Nordin, Region Norrbotten
Carolina Heimdahl, Ung Företagsamhet Norrbotten
Susanne Zakrisson och Stefan Andersson, Jokkmokks kommun