Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Nov 3, 2020

Rymden har alltid fascinerat människan. Nu kliver vi in i en ny rymdålder, en era som öppnar upp för helt nya möjligheter.

- Här finns en potential att skapa tillväxt för vår region men också nytta för jorden och folket som lever på jorden, säger Johanna Bergström Roos på LTU Business. Hon är projektledare för RIT-projektet som står för Rymd för innovation och tillväxt.

I fjärde avsnittet av Let’s talk podcast besöker vi Kiruna, som snart blir Europas första plats för satellituppskjutningar.