Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Jun 2, 2021

Norrbottningarna behöver bli många fler – men fortfarande krymper befolkningen. Vad är det som lockar en del ungdomar att flytta härifrån? Vad är det som får andra att se sin framtid här?

I detta avsnitt av Let’s talk pratar vi med ungdomar från sju olika kommuner, på tröskeln till vuxenlivet. Hur...


Apr 28, 2021

Över 1000 miljarder ska investeras i norra Sverige. En helt unik samhällsomvandling står för dörren. Men vad kommer att krävas för att det ska lyckas?

Sedan några månader arbetar Peter Larsson på regeringens uppdrag för att satsningarna ska bli framgångsrika. Det handlar om attraktionskraft, kompetens,...


Mar 30, 2021

Hela Norrbotten ska leva och delta i det digitala samhället – det är alla överens om. Men för att nå dit krävs ett fibernät som når så gott som alla hushåll, och utbyggnaden utanför tätorterna går trögt.

  • Som vanligt är det de som bor längst bort som blir drabbade, säger Tomas Sundström som är VD...


Mar 3, 2021

Våren 2020 vände coronapandemin allt upp och ned. Alla har behövt ställa om och digitaliseringen har fått raketbränsle.

Hur har det första året med pandemin varit? Vad kan vi lära oss av detta? Vilka möjligheter kan det här innebära för vårt län i framtiden? Detta avsnitt av Let’s talk bjuder på...


Dec 21, 2020

Besöksnäringen är en bransch som drabbats väldigt hårt av pandemin. Men det finns en nisch som spås få en väldigt ljus framtid – naturturism!

- Naturen och den livsstil som vi har och lever här, det vi gör när vi är lediga - det är något som är extremt attraktivt ute i världen. Vårt vardagsliv är...