Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Mar 30, 2021

Hela Norrbotten ska leva och delta i det digitala samhället – det är alla överens om. Men för att nå dit krävs ett fibernät som når så gott som alla hushåll, och utbyggnaden utanför tätorterna går trögt.

  • Som vanligt är det de som bor längst bort som blir drabbade, säger Tomas Sundström som är VD på IT Norrbotten.

I detta avsnitt av Let’s talk tittar vi närmare på utmaningarna med att nå regeringens mål om snabbt bredband åt alla: byråkratin, geografin, marknadsparadoxen, ansvarsfördelningen och pengarna.