Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Dec 21, 2020

Besöksnäringen är en bransch som drabbats väldigt hårt av pandemin. Men det finns en nisch som spås få en väldigt ljus framtid – naturturism!

- Naturen och den livsstil som vi har och lever här, det vi gör när vi är lediga - det är något som är extremt attraktivt ute i världen. Vårt vardagsliv är...