Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Let’s Talk Podcast – ett program om Norrbottens väg mot att bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Här kan du möta människor med unik inblick i intressanta och aktuella ämnen. Vi bjuder på kunskap och nya tankar och utmanar förutfattade meningar.

Let’s talk görs av Region Norrbotten för att lyfta frågor som är viktiga för Norrbottens utveckling. Samtalen leds av Malin Winberg, journalist, föreläsare och moderator.

Ta del av idéerna och utmaningarna som formar Norrbottens framtid.

Apr 28, 2021

Över 1000 miljarder ska investeras i norra Sverige. En helt unik samhällsomvandling står för dörren. Men vad kommer att krävas för att det ska lyckas?

Sedan några månader arbetar Peter Larsson på regeringens uppdrag för att satsningarna ska bli framgångsrika. Det handlar om attraktionskraft, kompetens,...